Voor een mediation is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij mij als mediator. U bent dan ook altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Als we besluiten het traject samen aan te gaan, beginnen we in een eerste gesprek met inventariseren wat er allemaal geregeld moet worden en wat voor jullie de hoogste prioriteit heeft. We bespreken dan ook de start van het traject voor jullie kind of kinderen. Van ieder gesprek ontvangen jullie een verslag, zodat jullie kunnen teruglezen wat er is besproken. Daarnaast staan in het verslag de eventuele aktiepunten.

Voor het mediation+ traject werk ik met een vaste prijs. De prijs van het traject is € 3500,- inclusief BTW. Onder dit bedrag valt het volgende;

  • 3 gesprekken van maximaal 2 uur
  • gespreksverslagen
  • opstellen van een convenant
  • hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan
  • alimentatieberekening (maximaal 2)
  • opstellen en indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding
  • inschrijving van de beschikking bij de gemeente
  • informeren van de pensioenfondsen in het kader van pensioenverdeling
  • kindercoachtraject, bestaande uit een kennismaking, 2 of 3 individuele gesprekken en een eindevaluatie lees meer

Het aan de rechtbank te betalen griffierecht (€ 309,-) wordt apart bij u in rekening gebracht. 

Voor ieder extra gesprek met verslag wordt een bedrag van € 350,- inclusief BTW in rekening gebracht. Eventuele andere extra werkzaamheden worden alleen na overleg met u gedaan tegen ons gebruikelijke uurtarief (€ 185,- exclusief BTW).

Als het traject onverhoopt tussentijds eindigt, reken ik de verrichtte werkzaamheden met u af op basis van mijn gebruikelijke uurtarief met als maximum de afgesproken pakketprijs.

Als één van u beiden voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kan de ander kiezen voor de pakketprijs van € 1750,-  inclusief BTW. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand vind u op www.rechtsbijstand.nl.

Op de mediation zijn de algemene voorwaarden van IJssel Advocaten van toepassing. Op het coachtraject met het kind of de kinderen zijn de voorwaarden van Be You van toepassing.